Select Page

Vertalingen voor Life Sciences: onze ervaring met de farmaceutische en CRO-sector

Ubiqus is een vooraanstaande internationale aanbieder van (ver)taaldiensten. Sinds onze oprichting in 1991 hebben we veel ervaring opgedaan op het gebied van Life Sciences, voornamelijk in de medische, farmaceutische en CRO-sector. Ons klantenportfolio omvat zowel middelgrote ondernemingen als grote internationale groepen en multinationals, voor wie we wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke projecten uitvoeren in meer dan 100 taalcombinaties.

We voorzien in hoogwaardige vertalingen die voldoen aan wet- en regelgeving; binnen de afgesproken termijn geleverd tegen een concurrerende prijs.

Vertaaloplossingen voor de farmaceutische en CRO-sector

Hoogwaardige vertalingen

regulatory-compliant

Vertalingen overeenkomstig wet- en regelgeving

on-time

Leveringen volgens de afspraak

Hoogwaardige vertalingen

We hebben met veel zorg een netwerk opgebouwd van meer dan 2.000 professionele vertalers, revisors en vakdeskundigen. Al onze interne en externe medewerkers zijn gerekruteerd, geselecteerd en bevoegd verklaard door onze afdeling Kwaliteitscontrole.

Onze taalexperts zijn zonder uitzondering moedertaalsprekers. Om te worden geselecteerd voor een farmaceutisch of CRO-vertaalproject, moeten vertalers getuigen van een grondige medische, farmaceutische, wetenschappelijke of klinische achtergrond in het desbetreffende therapeutische vakgebied. Ook moeten ze over werkervaring beschikken met het specifieke type document en aantonen dat ze volledig op de hoogte zijn van de relevante wettelijke voorschriften.

Alle vertalingen worden geleverd met een Vertaalcertificaat (Certificate of Translation).

regulatory-compliant

Vertalingen overeenkomstig wet- en regelgeving

Onze werkmethoden zijn ISO 9001:2015 en ISO 17100:2015 gecertificeerd. Tevens verstrekt onze afdeling Kwaliteitscontrole regelmatig opleidingen om te waarborgen dat alle betrokkenen bij een project up-to-date blijven over ter zake doende wijzigingen van wettelijke voorschriften.
on-time

Leveringen volgens de afspraak

Een voor uw project samengesteld projectmanagement-team werkt samen met u om oplossingen en werkmethodes te definiëren die voldoen aan uw vertaalbehoeften. Het houdt toezicht op al uw projecten en waarborgt tijdige leveringen.

Ons uitgebreide netwerk van taalexperts stelt ons in staat proactief in te spelen op urgente vertaalverzoeken en vertaalpieken in goede banen te leiden. Daarnaast zorgt ons permanente wervingsprogramma ervoor dat wij ons netwerk kunnen aanpassen aan markttrends en nieuwe vertalers kunnen werven voor nieuwe of in omvang toenemende taalcombinaties.

Ook zijn onze interne medewerkers en ons netwerk van professionals getraind in het deskundig omgaan met wijzigingen in de content of de leveringsdatum van een lopend project.

OVERZICHT VAN ONZE KLANTEN IN LIFE SCIENCES

Meer dan 48 miljoen woorden per jaar in de sector Life Sciences

Meer dan 13.000 projecten

Meer dan 100 taalcombinaties

In samenwerking met een netwerk van ruim 2.000 taalexperts

Vertalingen voor CRO’s: een unieke expertise in Life Sciences

KLINISCHE PROEVEN

Klinische proeven vinden in toenemende mate op internationaal niveau plaats. Internationale proeven omvatten talrijke voordelen, maar ze zorgen ook voor meer uitdagingen voor CRO’s.

Het is belangrijk om in elk land op het juiste moment te voorzien in de overdracht van uw documenten, nauwkeurig vertaald in elke taal, bewaard in een veilige omgeving, met overzichtelijke lokalisatie en inzicht in de werkstromen.

Ubiqus kan u ondersteunen bij een vlot verloop van deze fasen.

We verstrekken al de noodzakelijke diensten gedurende de looptijd van uw onderzoek: vanaf de voorbereiding tot het post-marketingstadium. Bovendien kunnen we voldoen aan uw specifieke vereisten inzake:

  • doelgroepen: patiëntgerelateerde en professionele content;
  • betrokken landen: wereldwijde dekking van talen en taalcombinaties;
  • therapeutische sectoren: deskundigen in uiteenlopende therapeutische sectoren;
  • soorten content: Toestemmingsformulieren van respondenten (ICF), protocols, protocolsynopsissen, onderzoeksdossiers, patiëntdagboeken, vragenlijsten, correspondentie van regelgevende comités en ethische commissies, contracten, ernstig ongewenste voorvallen (SAE) et cetera;
  • tekstaanpassing: het bewerken van medische tekst voor een lekenpubliek;
  • formaten: alle bewerkbare bestandsformaten, pdf’s en handgeschreven documenten.

Onze interne standaard werkmethodes, gecombineerd met de meest recente technologie, waarborgen een optimaal resultaat: uw vertalingen zijn in goede handen.

regulatory affairs

REGLEMENTAIRE ZAKEN

We begrijpen het belang van patiëntveiligheid en -bescherming. Hiertoe garanderen we dat we beschikken over de reglementaire en sectorspecifieke kennis voor het accuraat vertalen van al uw reglementaire documenten, in overeenstemming met voorschriften van toezichthouders (FDA, EMA, …).

We vertalen regelmatig bijsluiters van producten, labels, verpakkingen, overzichten van producteigenschappen (SPC) en reglementaire correspondentie.

Om te voldoen aan de lokale voorschriften, leven we de richtlijnen van QRD (Quality Review of Documents) na, gepubliceerd door EMA.

Ook voldoen we aan het Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) en de goede klinische praktijken gepubliceerd door ICH.

We gebruiken de meest geavanceerde technologie om te garanderen dat de klantspecifieke terminologie, stijlgidsen, sjablonen en woordenlijsten die we creëren instaan voor een optimale kwaliteit en altijd voldoen aan de vereisten.

proofreading

GENEESMIDDELENBEWAKING

Ongewenste bijwerkingen moeten zo snel mogelijk worden gerapporteerd aan de gezondheidsautoriteiten. Nauwkeurigheid in de vertalingen van documenten inzake geneesmiddelenbewaking en -veiligheid is van cruciaal belang.

We verstrekken een proactieve en betrouwbare dienstverlening voor het vertalen van rapporten omtrent ernstige ongewenste voorvallen (SAE) en vermoedelijke ongewenste bijwerkingen (SUSAR).

THERAPEUTISCHE SECTOREN

Verslavingsproblematiek, cardiologie/hart- en vaatziektes, centraal zenuwstelsel, dermatologie, endocrinologie, huisartsengeneeskunde, maag-, darm- en leverziekten, genetische aandoeningen, hematologie, hiv/aids, immunologie, spier- en skeletstelsel, nefrologie, neurologie, voedingsleer en gewichtsverlies, oncologie, oogheelkunde, orthopedagogie, neus-keel-oorziekten, pediatrie/neonatologie, longziekten/respiratoire aandoeningen, reumatologie, slaapproblemen, urologie en vaccinatie.

Technologische expertise die uw efficiëntie verhoogt

Voor een optimale efficiëntie, strakke deadlines en een samenhangende inhoud beschikken we over enkele technologische tools die door onze R&D-dienst Ubiqus Labs zijn ontwikkeld:

Automatic Speech Recognition (ASR)

Neural Machine Translation (NMT)

Certificaten

Ubiqus is ISO 9001:2015-gecertificeerd en behoort tot de top 5 van belangrijkste Europese aanbieders van taaldiensten (rapport Common Sense Advisory 2019).
Ubiqus UK is Cyber Essentials Plus Certified
Vertel ons over uw project 

Tevreden klanten aan het woord

risus libero facilisis Donec nec consectetur